Informații Furnizor

Atradius  Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, Madrid, Sucursala Bucureşti (Atradius România) este o companie de asigurări ce desfășoară activitate de distribuție pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire, in conformitate cu legislația română, respectiv cu normele și directivele europene ce guvernează domeniul distribuției de asigurări.
Atradius Romania are sediul social in Bucureşti Sectorul 1, Calea Floreasca, Nr. 246C, SKY TOWER, Etaj 34 si are număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/17171/2017, atribuit în data de 10.10.2017, Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J40/17171/2017 si Cod unic de înregistrare: 38330014.
Serviciile oferite de către Atradius România sunt îndreptate și dezvoltate în concordanță cu necesitățile clienților, fiind menite sa mențină cele mai înalte standarde de calitate și siguranță. 
Printre serviciile Atradius Romania se afla si acela de consultanţă cu privire la produsele de asigurare comercializate, consultanta care se ofera la cerere.
Deoarece atenția noastră este centrată pe client, dovadă a acestui lucru este și Carta Serviciilor Prestate Clienților, înțelegem importanța dezvoltării unei relații bazate pe încredere și transparență. 
În acest sens Atradius Romania recunoaște dreptul clientilor de a adresa petiții fie direct Societății, fie Autorității de Supraveghere (http://asfromania.ro/consumatori/petitii) sau autoritaților competente, altele decât Autoritatea de Supraveghere Financiară (ex. A.N.P.C., Consiliul pentru Combaterea Discriminării, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, etc.)
In ce priveste petitiile adresate societatii, acestea se vor solutiona conform procedurii de primire si soluționare a petițiilor din prezenta pagină. În cazul în care aceasta procedura suferă modificări, ele vor fi aprobate de conducerea executivă a societatii, transmise către ASF in termen de 30 de zile de la aprobare și actualizate în cel mai scurt timp pe website.
De asemenea, consumatorii - persoane fizice sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - au posibilitatea de a se adresa SAL-FIN – Entitatea de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul financiar non-bancar în situația unei posibile dispute cu Atradius Romania.
     SAL-FIN este o structură creată în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară ce are ca scop soluționarea alternativă a litigiilor ce pot apărea între consumatori și entitățile care funcționează pe piața asigurărilor, pe piața de capital sau pe piața pensiilor private.
SAL-Fin aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea SAL-FIN si ale O.G. nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti
Pentru a beneficia de procedurile de solutionare alternativă a litigiilor, consumatorii trebuie să înainteze o cerere către SAL-FIN în scris sau prin mijloace electronice de comunicare. Consumatorii se pot adresa Secretariatului tehnic al SAL-FIN care asigură informarea părților și acordă suport pentru completarea cererilor de soluționare a litigiilor. Mai multe informații în acest sens puteti gasi pe website-ul http://www.salfin.ro/.
In ce priveste clientii profesionisti, solutionarea petitiilor se va efectua pe cale amiabila sau, in caz contrar, conform prevederilor contractuale din contractele incheiate cu acestia.